Information

 Elmsta Samfällighet


2019-10-09

Föreningsstämma den 21 nov. kl 19.00 i cafeterian vid Vikingahallen.

Möteshandlingar kommer senare.


2019-08-21

Information till dig som har tomt intill väg, gångbana eller cykelbana vad som gäller

för träd, häckar och buskar. Klicka här


2019-04-09

Under vecka 17 kommer vägarna att sopas varför entreprenören

ber om att inga fordon står uppställda eller parkerade på vägarna

för att arbetetet ska kunna utföras till belåtenhet.

Arbetet ska vara slutfört senast 30 april.    


2018-05-25

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet.

Elmsta samfällighets dataprogram och register följer samtliga krav som krävs av lagen.

Föreningens fastighetsregister är internt och finns inte att tillgå på internät utan login och lösenord.

Vårt adm. program VÄGNU innehåller uppgifter om ägare, ägd andel, andelstal och adress.

Registret uppdateras ca 8 gånger per år från Lantmäteriets fastighetsregister, ägare som avyttrat

sin fastighet sedan förregående uppdatering tas därmed bort från systemet.


Lösenord och login är personliga och bara adm.personal har tillgång till dessa.

Finns frågor kontakta föreningen så berättar vi mer!2018-03-22

Nya parkeringsregler

Föreningen har tecknat ett avtal med Securitas för bevakning av parkeringsplatsen mellan Sparbanken och       

Läkarstationen.På dom två raderna närmast Väddöhus Nr1 får du parkera med P-skiva högst 2 timmar mellan klockan 

8.00-17.00 på vardagar utom vardagar före helgdag,övrig tid behövs inte P-skiva och du får stå längre. Det är inte 

tillåtet att förlänga parkeringstiden genom att vrida på P-skivan.

På övriga platser gäller 24-timmars-regeln. Här får du parkera högst 24 timmar måndag till fredag. På lördagar, söndagar,

helgdagar och dag före helgdag får du parkera under obegränsad tid.

Skyltning kommer utföras/färdigställas inom ca 2 veckor och sedan gäller dessa regler.

Finns behov av pendlarparkering hänvisas till parkeringen vid infarten till industriområdet på Norrtäljevägen.


2017-12-07

Vår entreprenör påpekar att fordon är parkerade på vissa vägar vilket hindrar

plogning- och sandningsmaskiner att komma fram. Vi uppmanar om att inte

parkera på vägarna utan ställ fordonen utanför vägområdet.2017-09-28

Föreningen har tecknat nytt avtal med Roslagsmaskin & Bygg för vägunderhåll av samfällighetens vägar.

Avtalet löper under perioden 2017.10.15 - 2019.10.15 med möjlighet till förlängning med

1 + 1 år.


2015-02-03

På förekommen anledning vill vi informera om att det inte ingår i vår entreprenörs

uppgifter att ploga rent i infarter till tomter. Det ansvaret ligger på den

enskilde fastighetsägaren att ombesörja.


Copyright Elmsta Samfällighet 2018 © All Rights Reserved