Om oss

 Elmsta Samfällighet


Elmsta samfällighet

bildades 2004 och skall förvalta Älmsta ga:6 som består av samliga vägar förutom

genomfartsvägarna mot Norrtälje, Grisslehamn, Hallstavik, Björkö och Gamla Grisslehamn.

Även parkeringen vid läkarstationen ingår i samfälligheten.


Samfälligheten består för närvarande av 433 fastigheter.


Verksamhetsåret omfattar tiden 1 sept - 31 aug.


Styrelse 2019/2020


Ordförande: Juha Tuominen

Sekreterare: Lise-Lotte Johnsson

Kassör: Jan Fredriksson

Ledamot: Leif Ljungholm

Ledamot: Claes-Göran Almqvist

Suppleant: Elisabeth Södermark

Suppleant: Kurt Johansson


Revisorer: Borwins revisionsbyrå AB


Organisationsnummer: 717907-1407


Mail: info@elmstavagar.se

Copyright Elmsta Samfällighet 2018 © All Rights Reserved